Lokowanie oszczędności – słów kilka…

Z jednej strony mówi się o tym, że Polacy oszczędzają dużo mniej niż nasi zagraniczni sąsiedzi. Jednak zainteresowanie produktami rynkowymi, które mogą je pomnażać, jest coraz częstsze, co oznacza, że może wreszcie zaczynamy doceniać pojęcie spokoju finansowego na przyszłość. Albo też mamy wystarczająco dużo środków, aby móc je bezpiecznie odłożyć i pomnażać. Tak czy inaczej, aby zacząć ich lokowanie należy przemyśleć kilka spraw.

Posiadany kapitał

To jak duże środki chcemy ulokować, aby przynosiły zyski, może być w dużej mierze determinujące, jeżeli chodzi o to, gdzie będą one się pomnażać. Pamiętajmy, że może niekoniecznie będziemy chcieli zainwestować całość oszczędności, a być może jakąś część będziemy chcieli mieć „na czarną godzinę” pod ręką. W przypadku nagłego załamania budżetu może być problemem wypłacanie środków z lokaty przed terminem albo w ten sposób nie zyskamy nic. Pieniądze są zamrożone.

Wielkość zysków

Kolejną sprawą jest to, jak szybko chcemy zobaczyć powiększanie się naszych zysków. W przypadku umieszczenia pieniędzy na lokacie zyski są szybkie, ale niezbyt satysfakcjonujące, gdyż jest to oprocentowanie rzędu kilku procent. Podobnie ma się w przypadku kont oszczędnościowych. Tam również bardzo szybko otrzymamy „bonus”, ale nie możemy liczyć na duże pieniądze. Jest też lokata strukturyzowana, czyli połączenie lokaty oszczędnościowej z inwestycją. Część pieniędzy ląduje na bezpiecznej lokacie, na przykład w obligacjach skarbowych, a pozostała staje się narzędziem banku w operacji na ryzykownych inwestycjach.

Szybkość zysków

Podobnie jak w przypadku wielkości zysków, szybkość także zależy od konkretnego produktu. Jak wyżej wspomniano lokaty i konta oszczędnościowe, mają oprocentowania kilku procent w ciągu roku, natomiast sam czas trwania takiej lokaty to często tylko kilka miesięcy. W tym wypadku zainwestowanie kilku tysięcy złotych daje nam zyski rzędu kilkudziesięciu złotych. Ale zawsze to pomnożone pieniądze i w przypadku rozłożenia oszczędności na kilku, krótkoterminowych lokatach, w miarę szybko możemy niedużo zarobić.

Ryzyko

O ile gwarantowane lokaty czy odłożenie pieniędzy na koncie oszczędnościowym, da nam konkretne zyski w konkretnym czasie, można rozważyć ryzyko inwestycji. Inwestowanie to metoda, która przy dużym szczęściu może niejednokrotnie zwiększyć ulokowane w niej pieniądze, ale i niesie za sobą ryzyko straty, nawet całości naszych oszczędności. W przeciwieństwie do strukturyzowanej nie ma tu progu bezpieczeństwa w kwocie, która na pewno do nas wróci.

Własne inwestycje

Tak, można jeszcze, szczególnie posiadając większą ilość środków, zainwestować w zakup ziemi czy lokalu i liczyć na zarobek w zawiązku z wynajmem lub późniejszą sprzedażą. Podobnie w przypadku giełdy papierów wartościowych. Jednakże tu znów pojawia się termin „ryzyko”, bo tak naprawdę nikt do końca nie jest pewny, jak będzie wyglądać przyszłość danego sektora rynku. W przypadku decyzji ulokowania oszczędności w tego typu miejscach warto jest zatrudnić specjalistę, który będzie umieć odpowiednio się nimi zająć.

Tak więc posiadając własne oszczędności, dobrze jest je stale pomnażać poprzez zastosowanie odpowiednich kroków.